51.350.000
30.950.000
38.290.000
45.090.000
43.190.000
45.550.000
47.090.000
49.650.000
51.190.000
53.990.000
28.090.000
34.950.000
38.590.000
36.390.000
38.250.000
34.290.000
39.290.000
40.690.000
46.850.000
47.390.000
51.050.000
50.890.000
55.390.000
2018
9.190.000
2019
11.090.000
2018
11.090.000
2018
18.190.000
2018
32.790.000
2018
28.290.000
1.350.000

Phân loại điều hòa Daikin:
• Loại tiêu chuẩn, giá rẻ: FTC25NV1V, FTC35NV1V, FTC50NV1V, FTC60NV1V
• Loại Inverter 1 chiều: FTKQ25SAVMV, FTKQ35SAVMV, FTKQ50SAVMV, FTKQ60SVMV
• Loại Inverter 1 chiều cao cấp: FTKC25UAVMV, FTKC35UAVMV, FTKC50UVMV, FTKC60UVMV, FTKC71UVMV
• Loại Inverter 2 chiều: FTHF25RAVMV, FTHF35RAVMV, FTHF50RVMV, FTHF60RVMV, FTHF71RVMV
• Loại Inverter 2 chiều cao cấp: FTXV25QVMV, FTXV35QVMV, FTXV50QVMV