61.490.000
64.290.000
34.190.000
39.950.000
44.150.000
45.990.000
41.890.000
37.450.000
39.050.000
51.390.000
31.190.000
33.690.000
34.590.000
37.350.000
46.490.000
53.350.000
28.050.000
29.850.000
New
23.590.000
26.750.000
28.450.000
33.250.000
New
31.250.000
34.650.000
New
32.350.000
New
36.950.000
New
43.350.000
New
40.550.000
47.190.000
44.250.000

Phân loại điều hòa Daikin:
• Loại tiêu chuẩn, giá rẻ: FTC25NV1V, FTC35NV1V, FTC50NV1V, FTC60NV1V
• Loại Inverter 1 chiều: FTKQ25SAVMV, FTKQ35SAVMV, FTKQ50SAVMV, FTKQ60SVMV
• Loại Inverter 1 chiều cao cấp: FTKC25UAVMV, FTKC35UAVMV, FTKC50UVMV, FTKC60UVMV, FTKC71UVMV
• Loại Inverter 2 chiều: FTHF25RAVMV, FTHF35RAVMV, FTHF50RVMV, FTHF60RVMV, FTHF71RVMV
• Loại Inverter 2 chiều cao cấp: FTXV25QVMV, FTXV35QVMV, FTXV50QVMV