30.990.000
36.190.000
40.390.000
44.290.000
2.600.000
1.300.000
1.300.000
2.600.000
2.600.000
3.750.000
7.390.000
7.850.000
9.790.000
10.490.000
10.990.000
7.290.000
7.690.000
12.090.000
13.690.000
16.090.000
3.790.000
4.090.000
6.490.000
8.090.000
8.290.000
12.090.000
13.690.000
16.090.000
4.350.000
4.750.000

Phân loại điều hòa Daikin:
• Loại tiêu chuẩn, giá rẻ: FTC25NV1V, FTC35NV1V, FTC50NV1V, FTC60NV1V
• Loại Inverter 1 chiều: FTKQ25SAVMV, FTKQ35SAVMV, FTKQ50SAVMV, FTKQ60SVMV
• Loại Inverter 1 chiều cao cấp: FTKC25UAVMV, FTKC35UAVMV, FTKC50UVMV, FTKC60UVMV, FTKC71UVMV
• Loại Inverter 2 chiều: FTHF25RAVMV, FTHF35RAVMV, FTHF50RVMV, FTHF60RVMV, FTHF71RVMV
• Loại Inverter 2 chiều cao cấp: FTXV25QVMV, FTXV35QVMV, FTXV50QVMV