Công suất làm lạnh 9000Btu (tương đương 1HP hoặc 2.5kW lạnh) là loại điều hòa phổ biến nhất và chiếm số lượng bán ra lớn nhất trên toàn thị trường. Với diện tích phục vụ hiệu quả dưới 15m², điều hòa 9000Btu là lựa chọn lý tưởng cho các phòng ngủ, phòng làm việc nhỏ. Để phân biệt điều hòa 9000Btu với các mức công suất khác, bạn có thể thấy model sản phẩm thường có số 9 (quy ước theo BTU) hoặc số 25 (quy ước theo kW lạnh).

2020
6.050.000 4.290.000
2020
6.990.000 4.290.000
2020
7.950.000 5.850.000
8.500.000 7.490.000
2020
5.600.000 4.450.000
7.490.000 6.790.000
7.490.000 6.450.000
NEW
5.050.000 4.290.000
2020
8.500.000 5.850.000
2020
9.050.000 7.190.000
2020
5.850.000 4.350.000
2019
5.550.000 4.190.000
2019
8.500.000 7.290.000
2019
9.350.000 8.750.000
9.500.000 8.350.000
2020
7.260.000 5.890.000
2020
7.980.000 6.890.000
7.490.000 7.350.000
8.490.000 7.350.000
2020
9.090.000 7.090.000
2020
9.090.000 7.090.000
2019
10.200.000 8.590.000
2020
10.790.000 8.850.000
2020
10.500.000 8.450.000
2019
10.500.000 9.150.000
6.050.000 5.890.000
2019
5.550.000 4.190.000
NEW
7.590.000 6.390.000
NEW
7.590.000 6.390.000
2020
10.790.000 9.150.000
2020
10.790.000 8.750.000
2020
10.790.000 8.750.000
2019
9.500.000 7.950.000
2019
11.000.000 9.350.000
9.990.000 8.650.000
12.490.000 10.690.000
12.500.000 11.190.000
12.990.000 11.950.000
2020
7.350.000 6.590.000
7.500.000 5.050.000
2020
8.150.000 6.590.000
2020
6.450.000 5.390.000
9.900.000 8.850.000
9.990.000 9.650.000
10.990.000 9.890.000
12.300.000 10.390.000
2020
12.300.000 10.450.000
NEW
6.590.000 4.790.000
8.500.000 7.290.000
8.500.000 7.290.000
14.300.000 12.090.000
4.400.000 3.790.000
14.300.000 12.090.000
5.100.000 4.350.000
9.700.000 8.290.000
2020
7.550.000 6.350.000
11.500.000 10.550.000
10.990.000 10.490.000
13.990.000 12.950.000
NEW
8.590.000 7.350.000

0971.979.348