Công suất làm lạnh 24000Btu (tương đương 2.5HP hoặc 7.1kW lạnh) là loại điều hòa công suất lớn nhất trong dải sản phẩm treo tường. Với diện tích phục vụ hiệu quả dưới 40m², điều hòa 24000Btu là lựa chọn lý tưởng cho các phòng làm việc, lớp học, phòng họp, hội trường. Để phân biệt điều hòa 24000Btu với các mức công suất khác, bạn có thể thấy model sản phẩm thường có số 24 (quy ước theo BTU) hoặc số 71 (quy ước theo kW lạnh).

2020
14.700.000 12.790.000
2020
13.990.000 12.790.000
2020
17.250.000 15.790.000
2020
14.200.000 12.150.000
17.890.000 15.750.000
18.500.000 17.250.000
NEW
12.990.000 11.650.000
2020
17.250.000 15.790.000
2020
13.150.000 11.590.000
2019
12.500.000 11.490.000
2019
22.000.000 20.350.000
2020
16.980.000 16.590.000
2020
16.050.000 15.490.000
20.090.000 19.250.000
20.990.000 20.450.000
2020
13.350.000 12.090.000
2020
23.050.000 20.990.000
2020
23.050.000 20.990.000
2019
24.000.000 22.850.000
2020
24.550.000 23.650.000
2019
12.500.000 11.490.000
2020
24.550.000 23.650.000
2020
24.550.000 23.450.000
2020
24.550.000 23.450.000
2019
30.400.000 28.250.000
2019
24.500.000 21.290.000
2019
26.500.000 25.350.000
24.990.000 23.050.000
28.590.000 26.550.000
14.990.000 13.990.000

0971.979.348