Công suất làm lạnh 18000Btu (tương đương 2.0HP hoặc 5.0kW lạnh) là loại điều hòa tương đối phổ biến. Với diện tích phục vụ hiệu quả dưới 30m², điều hòa 18000Btu là lựa chọn lý tưởng cho các phòng làm việc, lớp học, phòng họp. Để phân biệt điều hòa 18000Btu với các mức công suất khác, bạn có thể thấy model sản phẩm thường có số 18 (quy ước theo BTU) hoặc số 50 (quy ước theo kW lạnh).

2020
14.850.000 8.690.000
2020
10.090.000 8.690.000
2020
14.900.000 12.590.000
15.500.000 14.190.000
2020
10.550.000 8.850.000
14.750.000 12.690.000
13.990.000 12.990.000
NEW
9.850.000 8.450.000
2020
16.050.000 14.890.000
2020
14.900.000 12.590.000
2020
10.050.000 8.490.000
2019
9.900.000 8.590.000
2019
15.500.000 14.390.000
2020
14.300.000 13.790.000
2019
18.500.000 17.450.000
2020
13.500.000 13.090.000
14.090.000 13.750.000
2020
10.250.000 8.990.000
2020
16.550.000 15.050.000
2020
16.550.000 15.050.000
15.990.000 15.350.000
2019
18.200.000 16.750.000
2020
18.700.000 17.490.000
2020
19.500.000 16.050.000
11.400.000 9.190.000
NEW
11.050.000 10.590.000
2019
19.600.000 17.890.000
2019
9.900.000 8.590.000
NEW
12.650.000 11.490.000
2020
18.700.000 17.490.000

0971.979.348