Công suất làm lạnh 12000Btu (tương đương 1.5HP hoặc 3.5kW lạnh) là loại điều hòa phổ biến và chiếm số lượng bán ra rất lớn (chỉ sau công suất 9000Btu) trên toàn thị trường. Với diện tích phục vụ hiệu quả dưới 20m², điều hòa 12000Btu là lựa chọn lý tưởng cho các phòng ngủ lớn, phòng làm việc vừa. Để phân biệt điều hòa 12000Btu với các mức công suất khác, bạn có thể thấy model sản phẩm thường có số 12 (quy ước theo BTU) hoặc số 35 (quy ước theo kW lạnh).

2020
9.990.000 5.650.000
2020
8.400.000 5.650.000
2020
8.350.000 6.650.000
10.300.000 9.450.000
2020
7.160.000 5.790.000
8.750.000 7.850.000
9.490.000 8.550.000
NEW
6.950.000 5.650.000
2020
10.800.000 9.090.000
2020
9.990.000 6.650.000
2020
6.950.000 5.650.000
2019
7.030.000 5.650.000
2019
10.500.000 9.190.000
2020
9.600.000 8.250.000
2020
6.050.000 4.950.000
2019
10.990.000 10.650.000
11.500.000 10.250.000
2020
8.700.000 6.890.000
9.490.000 8.850.000
10.490.000 9.490.000
2020
7.150.000 6.090.000
2020
11.550.000 8.990.000
2020
11.550.000 8.990.000
2019
11.900.000 10.390.000
2020
12.900.000 11.050.000
2020
12.950.000 10.490.000
8.500.000 6.190.000
NEW
7.590.000 6.550.000
2019
12.500.000 11.350.000
2019
7.030.000 5.650.000

0971.979.348